ผลการค้นหา

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หารือหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ข้อหารือ

ก.ท.จ.มหาสารคาม หารือหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาล
- กรณีคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาล ของ ทต.ท่าขอนยาง จะสามารถกำหนดเกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือก ร้อยละ 60 ทั้งสองด้าน (สมรรถนะทางการบริหาร และประวัติ) ได้หรือไม่

คำวินิจฉัย

มีมติว่า การดำเนินการดังกล่าว อาจกระทำได้ เนื่องจากไม่ขัดต่อมาตรฐานทั่วไปที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ ก.ท.จ.มหาสารคาม ตรวจสอบเพิ่มเติมว่า การกำหนดเงื่อนไขการคัดเลือกนั้นเทศบาลตำบล ท่าขอนยาง และคณะกรรมการคัดเลือก ได้กำหนดเงื่อนไขการคัดเลือก เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ที่ ก.ท.จ.มหาสารคาม กำหนดไว้ หรือไม่ อย่างไรด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น