ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ

ข้อหารือ

หารือการย้ายกรณีการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลไม่ครบ 2 ปี

คำวินิจฉัย

ไม่อาจย้ายเปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3 ได้เพราะขัดกับเงื่อนไขที่กำหนดว่า
เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วจะต้องดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยและผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ เทศบาลที่บรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงจะสามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู และสามารถโอน (ย้าย) ไปที่อื่นได้ ซึ่งหมายถึงกรณี การโอน เปลี่ยนสังกัดและหรือการโอน การย้ายเปลี่ยนสายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น