ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การใช้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของส่วนราชการอื่น

หารือการใช้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของส่วนราชการอื่น มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล

คำวินิจฉัย

ก.ท. มิได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ กรณีที่มีเหตุพิเศษของส่วนราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลไว้ จึงไม่อาจกระทำได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น